top of page
花見小路末吉
花見小路末吉
press to zoom
外観
外観
press to zoom
カウンター席
カウンター席
press to zoom
特選黒毛和牛
特選黒毛和牛
press to zoom
オマール海老・ 鮑
オマール海老・ 鮑
press to zoom
黒毛和牛鉄板焼き
黒毛和牛鉄板焼き
press to zoom
ニンニクチップ
ニンニクチップ
press to zoom
季節の魚料理
季節の魚料理
press to zoom
すじ煮込み
すじ煮込み
press to zoom
ガーリックトースト
ガーリックトースト
press to zoom
オマール海老
オマール海老
press to zoom
すえよしコース
すえよしコース
press to zoom
bottom of page